Groepen

U kunt zich inschrijven door via de contactpagina de inschrijfdocumenten aan te vragen.

U krijgt dan (vanaf 12 mei) het excel-bestand inschgroep.xls en de handleiding voor het invullen daarvan toegestuurd. Wilt u in uw aanvraag niet vergeten voor welke afstand  (5, 10 of 15 km) u uw groep wilt inschrijven.
Als u het ingevulde excel-bestand vervolgens opstuurt naar het emailadres vermeld op het inschrijfformulier bent u, zodra de betaling  op onze rekening staat, ingeschreven.

Zie voor algemene informatie de pagina Avondvierdaagse.