Minivierdaagse

Dit jaar wordt de Minivierdaagse gelopen van 13 mei t/m 16 mei.

Deelname aan de minivierdaagse is alleen voorbehouden voor scholieren van de groepen 1 t/m 4 van de basisscholen. De wijken waarin deelnemende scholen zich bevinden, worden vertegenwoordigd door een wijkcoördinator. Hij of zij is verantwoordelijk voor de organisatie in zijn of haar wijk en treedt op als contactpersoon van die scholen en de AVD. Individueel inschrijven is dus niet mogelijk. Indien er in een wijk geen wijkcoördinator is, kunnen scholen uit desbetreffende wijk niet meelopen, tenzij de organisatie (na toestemming van het bestuur) wordt overgenomen door een wijk- of bewonersvereniging

De wijkcoördinatoren zijn:
Maaswijk: Vera van der Meijden
Vogelenzang: Miranda Houkes
Sterrenkwartier: Raymond Rijken, m.i.v. 2020 vacant
De Hoek: N. Rozendaal
Schenkel: M.V. van Steensel
Waterland: N. Kiers namens bewonersvereniging Waterland.
De Akkers: geen wijkcoördinator
Groenewoud: geen wijkcoördinator

Noord: geen wijkcoördinator
Centrum: geen wijkcoördinator

Het inschrijfformulier wordt aan alle deelnemende scholen (en aan de coördinatoren) toegezonden.

De voor-Inschrijving Minivierdaagse is gestopt. 
U kunt alleen nog inschrijven op de eerste dag (ma 13 mei) vóór de wandeling bij de organisator van de school. Deze verzorgt de na-inschrijving van uw school en geeft deze aan ons door. Wel dient u van tevoren de school in kennis te stellen van de deelname van uw kind(eren), dit in verband met de indeling van de begeleiding.

 

Wij wensen u alvast een succesvolle, maar bovenal een heel gezellige Minivierdaagse toe.
Veel succes met uw voorbereidingen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Wandelsportvereniging Altijd Vrolijk Doorgaan