Scholen

Scholen krijgen het excel-bestand inschschool.xls en de handleiding voor het invullen daarvan toegestuurd. Als u het ingevulde excel-bestand vervolgens opstuurt naar het emailadres vermeld op het inschrijfformulier bent u, zodra de betaling op onze rekening staat, ingeschreven.

Zie voor algemene informatie de pagina Avondvierdaagse.